Home > catalog

catalog

catarog20191229/yuki

  • 2019.12.29 18:18

kuruIMG_6528.jpg

kuruIMG_6536.jpg

yukIMG_6533.jpg

ph/mariko kobayashi

st/yoshie nunoda

hm/yuki itakura

catalog20190918/yuki

  • 2019.09.23 16:16

yukui3IMG_3213.jpg

yukuiIMG_3208.jpg

yukui4IMG_3207.jpg

catalog20190805/yuki

  • 2019.08.05 20:20

7190329 Film-1-2.jpg

7190329 Film-2-2.jpg

photo/Nathalie

styling/nunoda yosie

hairmake/itakura yuki

catalog20190804/yuki

  • 2019.08.04 18:18

7IMG_9331.jpg

7IMG_9335.jpg

catalog20190506/sakai

  • 2019.05.06 18:18

sakaishinIMG_7940.jpg

sakaishinIMG_7944.jpg