Home > catalog

catalogArchive "sakai"

So Mitsuya × OFF vol.3

  • 2016.03.24 16:16

somitsuya-IMG_3298.jpg

so-IMG_3295.jpg

so-IMG_3297.jpg

photo / so mitsuya

hair / ryosuke sakai

make / satsuki izumi

catalog 20160319/sakai

  • 2016.03.19 23:23

20160319-DSCF1627.jpg

20160319-DSCF1613.jpg

20160319-DSCF1583.jpg

make / izumi

catalog 20160215/sakai

  • 2016.02.15 17:17

sakai20160215IMG_2543.jpg

sakai20160215IMG_2584.jpg

sakai20160215IMG_2576.jpg

make / izumi

So Mitsuya × OFF vol.2

  • 2016.02.02 22:22

20160202-IMG_3071.jpg

20160202-IMG_3020.jpg

20160202-IMG_2779.jpg

photo / so mitsuya

hair/ ryosuke sakai

make / satsuki izumi


catalog 20160128/sakai

  • 2016.01.28 19:19

sakai-IMG_2327.jpg

make/izumi